Simple Swedish Podcast #40 - How to create routines

• June 26th, 2020

Hej! Här är avsnitt nummer 40, och idag pratar jag om hur man skapar nya rutiner. Det är ett viktigt ämne när man lär sig språk eftersom det kräver att man kontinuerligt lägger ner mycket tid och energi på en sak. Det är lätt att tro att man måste förlita sig på motivation, men rutiner är faktiskt mycket viktigare! Hoppas ni uppskattar avsnittet! Om du är intresserad av att stödja det här projektet och få tillgång till PDF-dokument med transkript och artiklar för alla poddavsnitt kan du bli en patron. All information finns på min hemsida, swedishlinguist.com.

Hi! Here is episode number 40, and today I'm talking about how to create new routines (or habits). It's an important topic when learning languages since it requires that you continuously spend lots of time and energy on one thing. It's easy to think that you have to rely on motivation, but habits are actually much more important! I hope you enjoy the episode! If you're interested in supporting this project and get access to PDF documents with transcripts and articles for all podcast episodes, you can become a patron. All info is available on my website, swedishlinguist.com.


Share | Download(Loading)

Simple Swedish Podcast #39 - Böcker

• June 19th, 2020

Hej! I det här avsnittet, som är lite lättare, pratar jag om böcker. Hur jag började läsa, hur vilka böcker jag läser har förändrats under mitt liv, och jag ger även ett tips på en bok som jag tycker alla borde läsa! Om du är intresserad av att stödja det här projektet och få tillgång till PDF-dokument med transkript och artiklar för alla poddavsnitt kan du bli en patron. All information finns på min hemsida, swedishlinguist.com.

Hi! In this episode, which is a bit easier, I'm talking about books. How I started reading, how what books I read have changed throughout my life, and I also recommend one book I think everyone should read! If you're interested in supporting this project and get access to PDF documents with transcripts and articles for all podcast episodes, you can become a patron. All info is available on my website, swedishlinguist.com.

Share | Download(Loading)


Simple Swedish Podcast #38 - Motivation

• June 12th, 2020

Hej! Idag pratar jag om motivation! Hur får man motivation och hur uppehåller man motivation? Och också vad som är ännu viktigare än motivation! Om du är intresserad av att stödja det här projektet och få tillgång till PDF-dokument med transkript och artiklar för alla poddavsnitt kan du bli en patron. All information finns på min hemsida, swedishlinguist.com.

Share | Download(Loading)


Simple Swedish Podcast #37 - Drömmar

• June 5th, 2020

Hej! Idag är temat drömmar, vilket är något som alltid har fascinerat mig. Jag pratar lite om vad drömmar kan betyda, om så kallade klardrömmar - drömmar där du vet att du drömmer, och om hur man kan bli bättre på att komma ihåg sina drömmar. Om du är intresserad av att stödja det här projektet och få tillgång till PDF-dokument med transkript och artiklar för alla poddavsnitt kan du bli en patron. All information finns på min hemsida, swedishlinguist.com.

Hi! Today the theme is dreams, which is something that always fascinated me. I'm talking a bit about what dreams can mean, about so called lucid dreams - dreams where you know you're dreaming, and about how to get better at remembering dreams. If you're interested in supporting this project and get access to PDF documents with transcripts and articles for all podcast episodes, you can become a patron. All info is available on my website, swedishlinguist.com.

Share | Download(Loading)


Simple Swedish Podcast #36 - Natur

• May 29th, 2020

I det här avsnittet pratar jag om naturen. Mitt eget förhållande med naturen, vad jag gillar med naturen och vad jag gör för att hjälpa till med att bevara den. Om du är intresserad av att stödja det här projektet och få tillgång till PDF-dokument med transkript och artiklar för alla poddavsnitt kan du bli en patron. All information finns på min hemsida, swedishlinguist.com.

In this episode I'm talking about nature. My own relationship with nature, what I like about nature, and what I do to help preserve it. If you're interested in supporting this project and get access to PDF documents with transcripts and articles for all podcast episodes, you can become a patron. All info is available on my website, swedishlinguist.com.

Share | Download(Loading)


Simple Swedish Podcast #35 - Om det inte var coronakris..

• May 23rd, 2020

Hej hej, i det här avsnittet pratar jag om vad jag hade gjort om coronakrisen inte hade hänt. Hade jag stannat på Bali? Vart hade jag åkt om jag inte åkte till Portugal? Det blir en del konditionalis, och jag pratar även lite snabbare än vanligt. Om du är intresserad av att stödja det här projektet och få tillgång till PDF-dokument med transkript och artiklar för alla poddavsnitt kan du bli en patron. All information finns på min hemsida, swedishlinguist.com.

Hello, in this episode I’m talking about what I would have done if the corona crisis hadn’t happened. Would I have stayed in Bali? Where would I have gone if I hadn’t come to Portugal? There’s a lot of conditional tense, and I also speak a bit faster than usual. If you're interested in supporting this project and get access to PDF documents with transcripts and articles for all podcast episodes, you can become a patron. All info is available on my website, swedishlinguist.com.

Share | Download(Loading)


Simple Swedish Podcast #34 - Musik

• May 16th, 2020

I det här avsnittet pratar jag om musik. Vilken typ av musik jag har lyssnat på i mitt liv, hur det har ändrats, och hur jag började spela gitarr och gick ett musikprogram på gymnasiet. Om du är intresserad av att stödja det här projektet och få tillgång till PDF-dokument med transkript och artiklar för alla poddavsnitt kan du bli en patron. All information finns på min hemsida, swedishlinguist.com.

In this episode I'm talking about music. What kind of musik I've been listening to in my life, how it's been changing, and how I started playing guitar and did a music program in high school. If you're interested in supporting this project and get access to PDF documents with transcripts and articles for all podcast episodes, you can become a patron. All info is available on my website, swedishlinguist.com.

Share | Download(Loading)


Simple Swedish Podcast #33 - Livet i Portugal

• May 10th, 2020

Hej! I det här avsnittet pratar jag om hur och varför jag och min flickvän kom hit till Portugal efter vi var på Bali, hur livet är här, och vad vi gör på dagarna. Om du är intresserad av att stödja det här projektet och få tillgång till PDF-dokument med transkript och artiklar för alla poddavsnitt kan du bli en patron. All information finns på min hemsida, swedishlinguist.com.

Hi! In this episode I'm talking about how and why me and my girlfriend came here to Portugal after being in Bali, how life is here, and what we do during the days. If you're interested in supporting this project and get access to PDF documents with transcripts and articles for all podcast episodes, you can become a patron. All info is available on my website, swedishlinguist.com.

Share | Download(Loading)


Easy Article: Vikings

• May 1st, 2020

Vikingar är något som många tycker är intressant. Vikingatiden varade i ungefär 300 år och det är fullt med intressanta händelser, myter och personer. Här är en artikel om vikingarna skriven på lätt svenska. Om du är intresserad av att stödja det här projektet och få tillgång till PDF-dokument med transkript och artiklar för alla poddavsnitt kan du bli en patron. All information finns på min hemsida, swedishlinguist.com.

Vikings is something many find interesting. The Viking Age lasted for about 300 years, and it's full of interesting events, myths and persons. Here's an article written in easy Swedish about the vikings. If you're interested in supporting this project and get access to PDF documents with transcripts and articles for all podcast episodes, you can become a patron. All info is available on my website, swedishlinguist.com.

Share | Download(Loading)


Easy Article: Gothenburg

• April 24th, 2020

Hej! Här är en artikel på lätt svenska som handlar om Sveriges näst största stad, Göteborg! Om du är intresserad av att stödja det här projektet och få tillgång till PDF-dokument med transkript och artiklar för alla poddavsnitt kan du bli en patron. All information finns på min hemsida, swedishlinguist.com.

Hi! Here’s an article in easy Swedish about Sweden’s second largest city, Gothenburg! If you're interested in supporting this project and get access to PDF documents with transcripts and articles for all podcast episodes, you can become a patron. All info is available on my website, swedishlinguist.com.

Share | Download(Loading)


« Older episodes ·

Play this podcast on Podbean App